Gạt tàn xì gà 1 điếu Lubinski LB 073
Mẫu gạt tàn đỡ 1 điếu xì gà

Gạt tàn xì gà 1 điếu Lubinski LB 073
Sản phẩm được sản xuất hoàn toàn từ kim loại cao cấp

Gạt tàn xì gà 1 điếu Lubinski LB 073
Đáy gạt tàn cung cấp toàn bộ thông tin liên quan về sản phẩm
Gạt tàn xì gà 1 điếu Lubinski LB 073
 

Tham khảo thêm video sản phẩm thực tế gạt tàn cigar mã LB-073

Thiết kế và phát triển website bởi Kenhdichvu.vn